Studie/collage av bølger
Fotocollage/Digital Grafikk
© Anne Øverås