Detalj av fjellet på Hellestøstranda
Natur
© Anne Øverås