......
Maleri-DGA-Giclee
© Anne Øverås
Akvarell, avfotografert, gjort om til monocrom.
Solgt 2/20 ekspl.